ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θετικό στοιχείο αποτελεί η πρόοδος που σημειώνεται στην κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων υγραερίου της Κοινοπραξίας VLPG στο Βασιλικό καθώς και 

η επιβεβαίωση που δόθηκε από την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τις δικές τους κατασκευές εξακολουθούν να ισχύουν.

Για την αποθήκευση της ασφάλτου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΤΑΠ, σημειώνουμε τη δήλωση της Υπουργού ότι η μόνη εταιρεία που αποθηκεύει άσφαλτο έχει ενημερωθεί ότι αυτές θα τερματιστούν

 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.Ο Δήμος Λάρνακας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσο αφορά τα προαναφερθέντα θέματα και είναι έτοιμος να παρέμβει έαν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στη Λάρνακα, έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους στη Λάρνακα, και ήδη ο Δήμος έχει εκδώσει όλες τις άδειες κατεδάφισης των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd προχωρεί στην άμεση αποξήλωση των εγκαταστάσεων της και περί τα μέσα Μαρτίου προγραμματίζεται τελετή έναρξης των εργασιών κατεδάφισης.Επίσης αναμένεται σύντομα η ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατεδάφισης των εγκαταστάσεων από την Εταιρεία ΕΛΠΕ ενώ η Exxon Mobil  έχει ενημερώσει σχετικά το Δήμο, ότι οι εργασίες αποξήλωσης των δικών τους εγκαταστάσεων θα αρχίσουν μόλις ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΚΕΤΑΠ στην περιοχή.ΛΑΡΝΑΚΑ, 4 Μαρτίου 2021