Έπεσαν οι τίτλοι του τέλους για το ιστορικό Beau Rivage

Έπεσαν οι τίτλοι του τέλους για το ιστορικό Beau Rivage

Η νέα ανάπτυξη

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα(σ.σ. θα διαθέτει 120 δωμάτια) και το συγκρότημα διαμερισμάτων τεσσάρων αστέρων(σ.σ. 80 διαμερίσματα) 

που θα ανεγερθούν στον χώρο όπου βρισκόταν το Beau Rivage, αποτελούν έναν από τους τρεις πυλώνες τους οποίους διαλαμβάνει 

η υπό υλοποίηση συνολικού κόστους περίπου €200 εκατ., ανάπτυξη της NCH Capital Inc, η οποία αναμένεται να επιφέρει ολοκληρωτικό «lifting» στην περιοχή της Πύλας.