Πρωταγωνίστρια η Λάρνακα σε σπίτια, διαμερίσματα και εξοχικά

Πρωταγωνίστρια η Λάρνακα σε σπίτια, διαμερίσματα και εξοχικά

Κυριαρχεί η Λάρνακα
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, η Λάρνακα βρέθηκε στο επίκεντρο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο της συνολικής αγοράς 

τόσο σε εξοχικές κατοικίες, όσο και στις κατηγορίες των διαμερισμάτων, των κατοικιών και των γραφείων.

Οι μέσες τιμές για σπίτια και εξοχικές κατοικίες στη Λάρνακα αυξήθηκαν πέραν του 5% σε σχέση

 με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ όσον αφορά διαμερίσματα η αύξηση άγγιξε το 5%.

Περίπου κατά 3% αυξήθηκαν οι τιμές για σπίτια και διαμερίσματα στη Λεμεσό, ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά αύξησης σε εμπορικά κτήρια, γραφεία και εξοχικές κατοικίες.

Από την άλλη, μικρές μειώσεις παρατηρήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες ακινήτων σε όλη την Κύπρο.

Στη Λευκωσία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν πέραν του 1%, ενώ των σπιτιών μειώθηκαν σχεδόν 1%.


Ανεβαίνουν οι τιμές παγκύπρια
Σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με α’ τρίμηνο 2021), οι μέσες τιμές των διαμερισμάτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 2,75%, των σπιτιών κατά 1,86%, 

των εμπορικών ακινήτων κατά 0,96%, των αποθηκών κατά 1,81%, των γραφειακών χώρων κατά 0,89%, ενώ για εξοχικά διαμερίσματα και κατοικίες η αύξηση φτάνει το 0,43% και 1,95% αντίστοιχα.

Ψηλά τα ενοίκια
Αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές των ενοικίων το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τόσο για διαμερίσματα (3,66%), όσο και για σπίτια (2,91%), διαμερίσματα, εξοχικά διαμερίσματα (3,65%) και εξοχικές κατοικίες (2,06%).

Οι χαμηλότερες αυξήσεις ενοικίων καταγράφηκαν σε αποθήκες (0,51%), εμπορικά ακίνητα (0,78%) και γραφεία (0,51%).