ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΤΟ METROPOLIS MALL

ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΤΟ METROPOLIS MALL

Το Metropolis Mall είναι καταλύτης για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη στην Λάρνακα.

Η επένδυση μας στη βελτίωση της οδικής υποδομής σε συνδιασμό με την καταβολή σημαντικού ποσού από την εταιρεία προςς τον Δήμο Λάρνακας

 για τη βελτίωση της πόλης έχει ήδη επηρεάσει θετικά την πόλη.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Λάρνακα θα επωφεληθεί από το Metropolis Mall το οποίο είναι καταλύτης για αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 και των επενδύσεων στην περιοχή όπως διαπιστώνεται ήδη από μια σειρά από νέες αναπτυξεις που έχουν ήδη 

ξεκινήσει κοντά στο Metropolis Mall.

Πιστέυω ότι η Λάρνακα έχει πολύ θετικές προοπτικές και τα επόμενα δέκα χρόνια θα αλλάξει σημαντικά

καθώς πραγματοπιούνται πολλά έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία θα διασφαλίσουν ότι η Λάρνακα έχει πολλά να προσφέρει

τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο για τουσ τουρίστες.

(Δ. ΘΩΜΑ)