Πάρκο στο κέντρο της Λάρνακας

Πάρκο στο κέντρο της Λάρνακας

Πρόκειται, είπε για ένα έργο αξίας περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και αν όλα πάνε καλά,

 θα δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του έτους με αρχές του 2022. Ο δήμος βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης από όλες τις εμπλεκόμενες

 Υπηρεσίες και κατ’ επέκταση της έκδοσης πολεοδομικής άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας. 

Το Δημοτικό Πάρκο «Σαλίνα», συνέχισε, θα δημιουργηθεί σε χώρο που μέσα βρίσκονται η πρώην Κατοικία Επάρχου και 

του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας. Και ήδη έγιναν οι διαδικασίες ώστε και τα δύο, να αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό Νεολαίας 

και το Κέντρο Απεξάρτησης για χρήση από τους δημότες και προς όφελος γενικά της Λάρνακας. 

Ο σχεδιασμός που ήδη έχει ολοκληρωθεί, τόνισε ο κ. Βύρας, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Χώρους ενεργητικής και παθητικής ψυχαγωγίας.

Υγιή ανάπτυξη και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος.

Βελτίωση και προβολή του χώρου με εμπλουτισμό της υφιστάμενης φύτευσης, με κατάλληλη τοπιοτέχνηση 

και με την ένταξη σύγχρονων στοιχείων που να συνάδουν με τον χώρο.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του πάρκου, όσο και κατά τη λειτουργία του, 

βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με σωστό σχεδιασμό για προσέλκυση των κατοίκων και επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Διευρυμένη πρόσβαση και χρήση για ΑμεΑ.

Λειτουργική, αισθητική και ποιοτική βελτίωση του χώρου.

Συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και με τον χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.

Η ανάπλαση του χώρου θα να είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, 

άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Κύρια επιδίωξη είναι να δοθεί στην περιοχή και γενικά στο κέντρο της πόλης,

 χαρακτήρας και ατμόσφαιρα που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών, 

καθώς επίσης, την επίτευξη αειφορίας σε σχέση με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

Το πάρκο «Σαλίνα», υπογράμμισε ο δήμαρχος Λάρνακας, θα αποτελέσει βάσει του νέου σχεδιασμού που γίνεται για την πόλη, 

προέκταση του υφιστάμενου σημερινού Δημοτικού Κήπου και παιδότοπου της Λάρνακας. Τα δύο έργα πρασίνου μαζί, συνέχισε ο κ. Βύρας, 

όχι πολύ μακριά σε βάθος χρόνου, θα δέσουν με τον χώρο πρασίνου που βρίσκεται μπροστά από το παλιό νοσοκομείο Λάρνακας, 

που ως γνωστόν προορίζεται για νέο δημαρχείο. 

Το πράσινο που υπάρχει ήδη μπροστά από το παλιό κτήριο θα εμπλουτισθεί.

 «Και θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος και πανέμορφος πνεύμονας πρασίνου, εκεί που είναι η καρδιά της πόλης», 

τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Λάρνακας.