ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διευκρινίζουμε ότι το μέτρο, που στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης  ακινήτων στο εσωτερικό, 

αφορά στην επιδότηση επιτοκίου έως και 1,5%,για  τέσσερα χρόνια μόνο για δάνεια,

 που έχουν εγκριθεί για σκοπούς  ιδιοκατοίκησης.

Καλύπτει, με απλά λόγια, δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας και ανέγερσης  πρώτης κατοικίας

 περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά  του οικοπέδου.

 Δικαιούχοι είναι όσοι θα αιτηθούν και θα λάβουν δάνειο, το οποίο εμπίπτει στα συγκεκριμένα κριτήρια μέχρι το τέλος του χρόνου.

  Βεβαίως στο σχέδιο εμπίπτουν και όσοι έχουν εγκριθεί από την 1η Μαρτίου κι έπειτα.

  Άρα, θα υπάρχει αναδρομικότητα και μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους θα επωφεληθεί ακριβώς ο δανειολήπτης.

 Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια, που τίθενται στο κυβερνητικό Σχέδιο,  είναι οι αιτητές να είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 Συνεπώς, είναι αναγκαία η προσκόμιση και της σχετικής βεβαίωσης για να επωφεληθούν του Σχεδίου.

  Να αναφέρουμε, τέλος, ότι η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής από τις τράπεζες στο κυβερνητικό Σχέδιο ολοκληρώνεται αύριο.