Καινοτόμα έργα προτείνονται στην περιοχή του Διυλιστηρίου Λάρνακας

Καινοτόμα έργα προτείνονται στην περιοχή του Διυλιστηρίου Λάρνακας

Το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίου καθορίζει περιοχές ανάπτυξης  για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως ο Κεντρικός Πολυλειτουργικός Πυρήνας,  Ζώνες για Ειδικές Αστικές Αναπτύξεις, Τουρισμού, Οικογειτονιών,  Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας, Οικιστικές Περιοχές, Κέντρα Εμπορικής  Δραστηριότητας και Περιοχή Εξειδικευμένων Αναπτύξεων. Όπως σημειώνεται,  «η πυκνότητα ανάπτυξης και οι πολεοδομικοί συντελεστές στηρίζονται στο  πρότυπο της πυραμίδας που επιτρέπει ψηλότερους συντελεστές δόμησης στο  κέντρο της περιοχής, με κλιμακωτή μείωση προς τη θάλασσα».

Τι προτείνεται

Περαιτέρω, Το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίου προτείνει καινοτόμα  έργα, μεταξύ των οποίων, η δημιουργία αστικής πλατείας κοντά στα όρια με  τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, 

δημιουργία επίχωσης με μορφή  εκτεταμένου δημόσιου γραμμικού πάρκου σε όλο το παραλιακό μέτωπο  (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός), πολυλειτουργικού-περιβαλλοντικού άξονα  

στην οδό Ψηλορείτη, αναδιαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Αρχαγγέλου  Καμίτση και όλων των καναλιών και δημιουργία κηπούπολης (στα  Αρκολείβαδα).

Στα έργα άμεσης προτεραιότητας περιλαμβάνεται η επίχωση-θωράκιση της  παραλιακής προκυμαίας και η διαμόρφωση-συμπλήρωση οδικού δικτύου.

Ως έργα προτεραιότητας αναφέρονται η αναδιαμόρφωση της κοίτης του  ποταμού Αρχάγγελου Καμίτση, η διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου και της  οδού Ψηλορείτη,

 ενώ προβλέπονται, επίσης, η ανάδειξη των υδατορεμάτων, η  κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων-ποδηλατοδρόμων και η σύνδεση με τη λίμνη  Ορόκλινης και την υπόλοιπη κοινότητα.

Στην παρούσα φάση, το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων βρίσκεται  στη διαδικασία της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, το οποίο  αφού 

το μελετήσει διεξοδικά, θα επανέλθει μ’ επιπρόσθετες εισηγήσεις.  «Τόσο η μετακίνηση των υγρών καυσίμων, που έχει επιτευχθεί, όσο και η  δημοσίευση του 

Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίου αποτελούν άκρως  θετικές εξελίξεις τις οποίες ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει. Αποτελεί  διαβεβαίωση ότι η 

διαδικασία αυτή είναι χωρίς επιστροφή. Παρόλα αυτά,  μας ανησυχεί ιδιαίτερα η καθυστέρηση στη μετακίνηση των εγκαταστάσεων  

υγραερίου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ασφάλτου.