ΤΟ  ΤΕΛΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση , με προυπολογισμό που φτάνει στα 1,2 δυς ευρώ .

Το έργο εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Λιμένα και της Μαρίνας στην Λάρνακα

και αναμένεται να ολοκηρωθεί σε τέσσερις φάσεις.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκινούν 1ην Απριλίου 2022. 

Ως πρώτο έργο έψουμε την αναβάθμιση της διατηρητέας αποβάθρας  και θα ακολουθήσουν τα κατασκευαστικά έργα

των υποδομων τα οποία είναι αναγκαία για την μετέπειτα ολοκλήρωση του έργου.