ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Συγκεκριμένα τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να αρχίσουν αμέσως μετά την έγκριση του ανανεωμένου master plan του έργου 

και την κατάθεση του στην πολεοδομία.

Μάλιστα όπως εκτιμάται οι μπουλτόζες θα εισέλθουν εντός της Μαρίνας την 1ην Απριλίου το 2022 και η ανάπλαση του έργου θα αρχίσει αμέσως.